GRAND PRIX´ LÄBI AEGADE 

 

 

Mehed

 

Aasta           I koht                    II koht                   III koht

1990            Eero Pevkur            Margus Aun            Valter Aun ja Andrus Siig

1991            Eero Pevkur            Andrus Siig             Riivo Velsvebel

1992            Eero Pevkur            Andrus Siig             Rolan Kolossov

1993-1995    ei toimunud

1996            Eero Pevkur            Andrus Siig             Taivo Taggo

1997            Eero Pevkur            Andrus Siig             Margus Aun

1998            Eero Pevkur            Andrus Siig             Riivo Velsvebel

1999            Andrus Siig             Eero Pevkur            Riivo Velsvebel

2000            Andrus Siig             Denis Gorbovtsev     Pallo Paimets

2001            Denis Gorbovtsev     Eero Pevkur            Andrus Siig

2002            Eero Pevkur            Taivo Taggo            Denis Gorbovtsev

2003            Eero Pevkur            Andrus Siig             Taivo Taggo

2004            Eero Pevkur            Riivo Velsvebel         Vaiko Vare

2005            Madis Kabral           Eero Pevkur            Taivo Taggo

2006            Eero Pevkur            Sven Aun                Andrus Siig

2007       I - II koht Eero Pevkur ja Sven Aun              Andrus Siig

2008            Vaiko Vare              Sven Aun               Ragnar Hoff

2009            Vaiko Vare             Ragnar Hoff (postuumselt) Raigo Vare

2010          Vaiko Vare              Reigo Pääro            Taavi Saar

2011           Vaiko Vare              Reigo Pääro             Taavi Saar

2012            Vaiko Vare             Reigo Pääro             Taavi Saar

2013            Taavi Saar             Vaiko Vare              Martin Saar

2014           Taavi Saar              Reigo Pääro             Vaiko Vare

2015           Taavi Saar              Martin Saar             Vaiko Vare

2016        Taavi Saar Martin Saar          Vaiko Vare

2017    Taavi Saar Martin Saar Vaiko Vare

2018 Taavi Saar Andrus Siig Kulder Konsik

 

Naised

 

Aasta           I koht                    II koht                    III koht

1990            Ilvi Tohv                 Anne Kauniste         Tiiu Mihkelson

1991            Ilvi Tohv                 Tiiu Mihkelson Anne Kauniste

1992            Ilvi Tohv                 Marika Veruman      Anu Kolossova

1993-1995    ei toimunud

1996            Anne-Mari Pevkur     Saimi Pevkur           Ilvi Vare

1997            Anne-Mari Pevkur     Juta Aun                 Saimi Pevkur

1998            Anne-Mari Pevkur     Ilvi Vare                  Saimi Pevkur

1999            Anne-Mari Pevkur     Ilvi Vare                  Saimi Pevkur

2000            Anne-Mari Pevkur     Saimi Pevkur            Ilvi Vare

2001            Anne-Mari Pevkur     Saimi Pevkur            Triin Vilgats

2002            Anne-Mari Pevkur     Triin Vilgats             Evelin Taggo

2003            Anne-Mari Pevkur     Ilvi Vare                  Saimi Pevkur

2004            Saimi Pevkur            Marjo Pevkur           Juta Velsvebel

2005            Saimi Pevkur            Marjo Pevkur           Ilvi Vare

2006            Marjo Pevkur            Eret Siitam             Saimi Pevkur

2007            Marjo Pevkur            Anne-Mari Pevkur    Saimi Pevkur

2008            Marjo Pevkur            Saimi Pevkur           Elis Uustal

2009            Eret Siitam               Marjo Pevkur          Kerttu Taggo

2010           Marjo Pevkur Eret Siitam              Kerttu Taggo

2011            Marjo Pevkur           Eret Siitam              Kerttu Taggo

2012           Marjo Pevkur             Eret Siitam              Kerttu Taggo

2013           Marjo Pevkur Juta Velsvebel         Kerttu Taggo

2014           Marjo Pevkur Triin Kabral              Eret Siitam

2015           Marjo Pevkur Doris Pehtla             Dagne Jürs

2016    Marjo Bannikova   Doris Pehtla  Eret Siitam

2017    Marjo Bannikova   Doris Pehtla  Triin Kabral

2018   Marjo Bannikova Doris Saar Triin Vilgats

                             

Meesveteranid

 

Aasta           I koht                    II koht                   III koht 


Vanusegrupp

 

1990            Kalju Konsik             Mati Mihhels           Eino Pevkur            

 40.a. - vanemad

1991            Kalju Konsik             Eino Pevkur            Raev Lääne           

1992            Rein Tigane             Kalju Konsik            Eino Pevkur           

1993-1995    ei toimunud

1996            Rein Tigane             Raev Lääne            Valter Aun             

40.a. - 49.a.

1997            Valter Aun              Rein Tigane            Kaido Järv             

50.a. - vanemad

1997            Raev Lääne             Eino Pevkur            Erich Veetamm       

1998            Rein Tigane             Heino Kabral           Kaido Järv    

  

40.a. - vanemad

1998            Eino Pevkur             Raev Lääne            Erich Veetamm       

  

1999            Rein Tigane             Raev Lääne            Erich Veetamm       

 

2000            Valter Aun              Rein Tigane             Eino Pevkur           

2001            Eino Pevkur             Rein Tigane             Raev Lääne          

2002            Eino Pevkur             Rein Tigane             Raev Lääne          

2003            Valter Aun              Rein Tigane             Raev Lääne          

2004            Eino Pevkur             Raev Lääne             Valter Aun           

2005            Eino Pevkur             Valter Aun              Raev Lääne          

2006            Valter Aun              Eino Pevkur             Raev Lääne 

2007            Valter Aun          II -III koht Eino Pevkur ja Riivo Velsvebel 

40.a. - 49.a.

2008           Eero Pevkur             Riivo Velsvebel         Aivar Tšeresne

2009           Eero Pevkur             Aivar Tšeresne         Andrus Siig

2010           Andrus Siig              Eero Pevkur             Leoni Saar

2011           Riivo Velsvebel         Andrus Siig              Aivar Tšeresne

2012   Andrus Siig               Eero Pevkur         Riivo Velsvebel

2013   Eero Pevkur              Andrus Siig               Aivar Tšeresne

2014   Eero Pevkur              Riivo Velsvebel         Andrus Siig

2015   Eero Pevkur              Riivo Velsvebel         Andrus Siig

2016    Eero Pevkur Riivo Velsvebel       Andrus Siig

2017 Eero Pevkur Andrus Siig       Sander Holberg

50.a.-59.a.

2018 Leoni Saar Riivo Velsvebel Aivar Tšeresne


50.a. - vanemad

2008           Raev Lääne             Eino Pevkur              Rein Tigane

2009           Valter Aun              Heino Kabral             Eino Pevkur

2010           Raev Lääne             Eino Pevkur              Valter Aun

2011           Rein Tigane             Eino Pevkur              Raev Lääne

2012           Raev Lääne             Eino Pevkur              Rein Tigane

2013           Leoni Saar              Valter Aun                Rein Tigane

2014           Valter Aun              Rein Tigane               Eino Pevkur

2015           Leoni Saar              Valter Aun                Margus Aun

2016   Leoni Saar Margus Aun Valter Aun

2017    Riivo Velsvebel Leoni Saar Eino Pevkur

60.a. ja vanemad

2018 Eino Pevkur Rein Tigane Valter Aun

 

  

Naisveteranid (35.a - vanemad)

 

Aasta           I koht                    II koht                   III koht

1990            Ene Uiboupin           -                           -

1991            Linda Konsik            Ene Uiboupin           Armilde Ehrenpreis

1992            Lydia Veedam          Ene Uiboupin            -

1993-1996    ei toimunud

1997            Silvi Pevkur             Linda Veetamm        Valentina Oruvee

1998            Silvi Pevkur             Linda Veetamm        Ülle Kabral

1999            Silvi Pevkur             Lea Salumets           Linda Veetamm

2000            Silvi Pevkur             Lea Salumets           Annely Kabral

2001            Silvi Pevkur             Urve Orav               Lea Salumets

2002            Silvi Pevkur             Ülle Kabral               Lea Salumets

2003            Ülle Kabral               Lea Salumets          Silvi Pevkur

2004            Evelin Taggo           Silvi Pevkur              Linda Veetamm

2005            Evelin Taggo           Silvi Pevkur              Linda Veetamm

2006            Ilvi Vare                 Silvi Pevkur              Linda Veetamm

2007            Ilvi Vare                 Silvi Pevkur              Linda Veetamm

2008            Ilvi Vare                 Silvi Pevkur              Anne-Mari Pevkur

2009            Silvi Pevkur             Evelin Taggo            Ülle Kabral

2010           Ilvi Vare Anne-Mari Pevkur      Silvi Pevkur

2011   Silvi Pevkur Ilvi Vare       Evelin Taggo

2012   Silvi Pevkur Linda Veetamm     Ilvi Vare

2013   Ilvi Vare Silvi Pevkur              Linda Veetamm

2014   Silvi Pevkur Linda Veetamm       Anne-Mari Pevkur

2015   Linda Veetamm Silvi Pevkur       Lea Salumets

2016 Triin Vilgats Silvi Pevkur Linda Veetamm

2017 Triin Vilgats Silvi Pevkur Lea Salumets

45.a ja vanemad